STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Trường THCS Minh Tríthcsminhtrihttp://thcsminhtri.pgdsocson.gov.vn158
2 Trường THCS Phú Minhthcsphuminhhttp://thcsphuminh.pgdsocson.gov.vn135
3 Trường THCS Mai Đìnhthcsmaidinhhttp://thcsmaidinh.pgdsocson.gov.vn72
4 Trường THCS Bắc Phúthcsbacphuhttp://thcsbacphu.pgdsocson.gov.vn53
5 Trường THCS Nguyễn Duthcsnguyenduhttp://thcsnguyendu.pgdsocson.gov.vn41
6 Trường THCS Thanh Xuânthcsthanhxuanhttp://thcsthanhxuan.pgdsocson.gov.vn36
7 Trường THCS Hiền Ninhthcshienninhhttp://thcshienninh.pgdsocson.gov.vn25
8 Trường THCS Trung Giãthcstrunggiahttp://thcstrunggia.pgdsocson.gov.vn19
9 Trường THCS Nam Sơnthcsnamsonhttp://thcsnamson.pgdsocson.gov.vn18
10 Trường THCS Quang Tiếnthcsquangtienhttp://thcsquangtien.pgdsocson.gov.vn17
11 Trường THCS Phú Cườngthcsphucuonghttp://thcsphucuong.pgdsocson.gov.vn16
12 Trường THCS Phù Linhthcsphulinhhttp://thcsphulinh.pgdsocson.gov.vn10
13 Trường THCS Đông Xuânthcsdongxuanhttp://thcsdongxuan.pgdsocson.gov.vn8
14 Trường THCS Việt Longthcsvietlonghttp://thcsvietlong.pgdsocson.gov.vn1

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SÓC SƠN

Địa chỉ: Thị Trấn Sóc Sơn, H. Sóc Sơn, TP.Hà Nội

Điện thoại: 024.38843530

Cổng thông tin: https://socson.hanoi.gov.vn


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN SÓC SƠN

Địa chỉ: Thị Trấn Sóc Sơn, H. Sóc Sơn, TP.Hà Nội

Điện thoại: 024.38843526  

Cổng thông tin: http://pgdsocson.gov.vn/

105