Trưởng phòng

Trần Thị Thanh Huế
Trần Thị Thanh Huế

Phó trưởng phòng

Tống Minh Kiều
Tống Minh Kiều
Phạm Thị Lan Hương
Phạm Thị Lan Hương
Ngô Văn Chức
Ngô Văn Chức

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SÓC SƠN

Địa chỉ: Thị Trấn Sóc Sơn, H. Sóc Sơn, TP.Hà Nội

Điện thoại: 024.38843530

Cổng thông tin: https://socson.hanoi.gov.vn


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN SÓC SƠN

Địa chỉ: Thị Trấn Sóc Sơn, H. Sóc Sơn, TP.Hà Nội

Điện thoại: 024.38843526  

Cổng thông tin: http://pgdsocson.gov.vn/

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích