Cập nhật : 16:45 Thứ hai, 6/2/2023
Lượt đọc: 639

Công văn thăm dò dư luận đối với nhà giáo ưu tú trên địa bàn huyện Sóc Sơn

Ngày ban hành: 6/2/2023Ngày hiệu lực: 6/2/2023

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SÓC SƠN

Địa chỉ: Thị Trấn Sóc Sơn, H. Sóc Sơn, TP.Hà Nội

Điện thoại: 024.38843530

Cổng thông tin: https://socson.hanoi.gov.vn


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN SÓC SƠN

Địa chỉ: Thị Trấn Sóc Sơn, H. Sóc Sơn, TP.Hà Nội

Điện thoại: 024.38843526  

Cổng thông tin: http://pgdsocson.gov.vn/

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích