Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 5/9/2022
Lượt đọc: 698

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2022-2023

Ngày ban hành: 5/9/2022Ngày hiệu lực: 5/9/2022

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SÓC SƠN

Địa chỉ: Thị Trấn Sóc Sơn, H. Sóc Sơn, TP.Hà Nội

Điện thoại: 024.38843530

Cổng thông tin: https://socson.hanoi.gov.vn


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN SÓC SƠN

Địa chỉ: Thị Trấn Sóc Sơn, H. Sóc Sơn, TP.Hà Nội

Điện thoại: 024.38843526  

Cổng thông tin: http://pgdsocson.gov.vn/

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích